Wykaz umów

Wykaz umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń zawartych przez Samorządowe Przedszkole Nr 145 w Krakowie.

Script logo