Innowacje pedagogiczne

Innowacje programowe i metodyczne wprowadzone w naszym przedszkolu

  • „Ja i książka-przyjaźń na całe życie” - celem innowacji jest rozwijanie zamiłowania do książek i czytelnictwa wśród dzieci a także rozwijanie ich kompetencji komunikacyjnych. Autorki: Monika Piskorz-Mikuła i Beata Stachura.
  • „Poezja dziecięca bazą do rozwijania kreatywności dziecka” - podstawowe założenie to zapoznanie z poezją wybranych polskich autorów, a jej celem jest wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju, gromadzeniu wiedzy, pamięciowym opanowywaniu tekstów poetyckich oraz rozwijaniu zainteresowań poetyckich, plastycznych i teatralnych. Autorka: Monika Grochowiecka.
  • „Śpiewniki piosenki przedszkolnej” - podstawowym jej założeniem jest korelacja muzyki z plastyką, a jej celem jest wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju, zdobywaniu nowych wiadomości oraz rozwijaniu zainteresowań plastycznych i muzycznych. Autorki: Monika Grochowiecka i Beata Stachura.
Script logo